Pijn klachten

Bij pijn klachten kan energetische therapie verlichting bieden.

Daarnaast ook bij:
• Stress klachten
• Slapeloosheid klachten
• Trauma

Pijn klachten komen vaak voor in de moderne maatschappij

Soms is het moeilijk de oorzaak aan te duiden. In de medische wereld wordt dan vaak gesteld: het zit tussen je oren.

Het geestelijk welbevinden heeft in ieder geval een grote invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Een energetische behandeling kan blokkades opheffen en energie vrijmaken. Hierdoor kunt u minder klachten ervaren. Denk maar aan het heilzaam effect van een wandeling in de natuur. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk, door drukte, een stadse omgeving en andere oorzaken.

Door mijn natuurlijke geneeswijze kan ik u een alternatief bieden.

Deze natuurgeneeswijze kan u helpen bij stress, slapeloosheid, trauma en pijn klachten.